Прививки и детсад, школа. Заявление об отказе от вакцинации

Статус: Offline
Реєстрація: 03.09.2009
Повідом.: 696
Прививки и детсад, школа. Заявление об отказе от вакцинации

Подскажите ,пожалуйста, какие сейчас прививки обязательны для оформления в садик. Спрашивала у медсестры в садике,она не смогла сказать точно обязательны ли Хип и гепатит....
 
Заявление родителей об отказе от вакицнации их детей

Уважаемые родители, которые не согласны с принудительной вакцинацией!
5 минут назад мне прислали образец документа, который, по моему мнению, может быть интересен не только мне.
Ниже цитирую все письмо:


"Вот образец заявления, после подачи которого в садик, школу и медучреждения от моих детей отстали ВСЕ! )))

Завідувачу Харківської міської дитячої поліклініки № 2
Жовтневого району м. Харкова;
Головному санітарному лікарю
Жовтневого району м. Харкова
Завідувачу Харківської міської дитячої поліклініки № 19
Ленінського району м. Харкова;
Головному санітарному лікарю
Ленінського району м. Харкова
Копія: Директору Харківської школи І-ІІІ ступенів №____ Харківської міської ради Харківської області ________
батьків _________

Заява
(на 5 листах)
Ми, _____________________, заявляємо про категоричну відмову від усіх профілактичних щеплень, а також вакцинацій, ревакцинацій та біопроб (Манту, р. Пірке, тощо) нашим синам: _________________ до досягнення ними 18-річного віку, коли вони, згідно Конвенції ООН «Про права дитини», не будуть вважатися дітьми та зможуть приймати відповідальні рішення самостійно.
Дана відмова є обміркованим і зваженим рішенням, прийнятим на підставі детального та всебічного вивчення питань, пов'язаних з вакцинацією, особистого досвіду.
Наголошуємо на тому, що наше рішення цілком відповідає нормам діючого міжнародного законодавства та законодавства України, у тому числі:
а) ст.19 Загальної Декларації Прав Людини (Кожна людина має право на
волю переконань)
б) ст.26 Загальної Декларації Прав Людини і ст.43 Конституції України (про
право на освіту, у тому числі дошкільну);
б) ст.3, ч. 1 Закону України про освіту (про можливості одержання освіти
громадянами України незалежно від стану здоров'я, переконань і інших
обставин);
в) ст.42 та 43 "Основ законодавства України про охорону здоров'я» (ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта. Згода інформованого пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.)
г) ст.12 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб” (повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення проводяться за згодою їх батьків. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків...)
д) ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники... забезпечують
усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я...
дитини)
е) ст.1, п.1 (а). Конвенції про боротьбу з дискримінацією в області освіти
("вираз < дискримінація > охоплює всяку різницю, виняток, обмеження... по
ознаці... переконань..., що має на меті або наслідком знищення або
порушення рівності відносин в області освіти і зокрема ... закриття для будь- якої особи чи групи осіб доступу до освіти будь-якого супеню чи типу")
е) ч.І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.),
з) ч.І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)
і) ч.І., п.11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії (про право кожної людини на використання будь-яких заходів, що дозволяють йому забезпечити найвищий досяжний рівень здоров'я).
й) ст.12, закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (про щеплення за згодою лише після надання об'єктивної інформації),
к) Європейська соціальна хартія: 4.1,11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я.
л) Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):
ст.5 Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду.
ст.6 Якщо відповідно до законодавства неповнолітня особа є недієздатною давати свою згоду на втручання може здійснюватися тільки із дозволу її представника.
Наголошуємо, що ст.15 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб": «Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється» суперечить українським та міжнародним (та ратифікованим Україною) законодавчим актам прямої дії – тобто більш вагомим: Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини» та іншим, наведеним у цій заяві. Жодний підзаконний акт – інструкції СЕС, накази МОЗ, тощо не можуть суперечити Конституції України та міжнародним актам, ратифікованим Україною, та порушувати права наших дітей.
Конституція України:
ст.53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 № 5-рп/2004:
Доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту ... означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;
Закон України „Про охорону дитинства":
ст. 19 Кожна дитина має право на освіту.
Закон України „Про загальну середню освіту":
ст.2 ...забезпечення права громадян на доступність і безоплатність
здобуття повної загальної середньої освіти;
ст.6 ...громадянам України незалежно від ...переконань... або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти ...
Закон України „Про освіту":
ст.3 Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від ... світоглядних переконань...стану здоров'я та інших обставин.
ст.6 Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини:
ст.2 Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту.
Конвенція про права дитини:
ст.28 1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: ...а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту.
Загальна декларація прав людини:
ст.26 1. Кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов'язковою.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:
ст.13 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту.
2. а) початкова освіта повинна бути обов'язкова
б) середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для
всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів.
Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти:
1. У цій Конвенції вираз "дискримінація" охоплює всяку відмінність, виключення, обмеження або перевагу за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження економічного стану або народження, яке має на меті або слідством знищення або порушення рівності відношення в області
освіти, і, зокрема:
а. Закриття для будь-якої особи або групи осіб доступу до освіти будь-якого ступеня або типу;
b. Обмеження освіти для будь-якої особи або групи осіб нижчим рівнем освіти;
2. У справжній Конвенції слово "освіта" відноситься до всіх типів і ступенів освіти і включає доступ до освіти, рівень і якість навчання, а також умови, в яких воно ведеться.
Виходячи із всього вище наведеного попереджаємо, що:
1) будь-які несанкціоновані (без дозволу батьків) медичні дії з неповнолітньою особою (дитиною) переслідуються Карним Кодексом України.
2) будь-яка спроба медичних працівників через відсутність щеплень у наших синів тиснути на адміністрацію школи, в який вони навчаються, щодо усунення ______ від занять, відвідування школи, спортивних секцій або гуртків, тощо буде розцінена нами як спрямоване порушення відповідними медичними працівниками міжнародних та українських законодавчих актів щодо права ЗДОРОВОЇ дитини на освіту та її належний рівень.
У разі наявності згаданих дій з боку медичних працівників кожний випадок буде доведений нами до прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та через засоби масової інформації до широких верств населення. Юридичні преценденти щодо втручання прокуратури та суду у разі заборони відвідування дітьми, які не мають щеплень, занять у школі в Україні вже існують (див. додаток до заяви).
Відповідно до згаданих у заяві положень міжнародного та українського законодавства залишаємо за собою право звернутися до суду за фактом спроб порушення прав наших синів. У разі відкриття адміністративної або кримінальної справи за фактом спричинення вказаної шкоди, ця заява, згідно діючого законодавства України, буде служити обставиною, що обтяжує Вашу провину, бо є попередженням про факт порушення законодавства України.
Нагадуємо Вам, що інформація про факт цієї заяви стосується стану здоров’я громадянина, тому є лікарською таємницею і відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню .

Підпис батьків _____________________"
 
И к чему лепится этот внеочередной бред Прожектора перестройки gromoffonа? Основную мысль в студию!
 
И к чему лепится этот внеочередной бред Прожектора перестройки gromoffonа? Основную мысль в студию!

Почему бред? Я, например, категорически против Манту, ни разу его ребенку не делала, врач участковый и медсестра в саду об этом знают. В саду лежит мой отказ от всех врачебных манипуляций, в т.ч. от прививок без согласования со мной, в поликлинике тоже писала что-то подобное, но, видимо, чтобы не нарушать отчетность:), в нашей карточке магически появилась запись о том, что манту нам сделано....
Опять таки, не все родители юридически грамотные, а этот "бред" поможет им отстаивать права свои, и своих детей.
 
мы тоже отказывались от манту, в поликлинике сказали: напишут что сделали
 
мы тоже отказывались от манту, в поликлинике сказали: напишут что сделали

Мы не делали КПК, а почему Вы отказались от манту? Манту мы тоже не делали.
 
Останнє редагування:
Те, которые положены по возрасту. Календарь здесь:
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
Нам наша медсестра сказала обязательные сделать, это: БЦЖ (ещё в роддоме), 4 АКДС+полиомиелит, КПК, манту перед садиком.
 
gromoffone, эти вещи уже не раз постили. Есть даже огромная ветка про прививки, где данные вопросы обсуждались не раз.
Не надо начинать очередной холивар.
 
Сразу вопрос, а если по причине мед отвода АКДС были начаты позже и на момент поступления в садик их 3шт, а вот ; ревакцинации нет, это же не должно быть помехой???
 
В принципе не должно.
 
Booker, я никому ничего не предлагал обсуждать и митинговать. У меня появился грамотно составленный документ, я посчитал, что он может кому-то будет полезен. Тему именно так и назвал. Если эта информация не полезна - закройте ее.
 
Скажите, а какая причина? И как оформляли отказ в саду?

Причин три. Первая - поголовные попадания детей в больницу после Манту и временный запрет на Манту пару лет назад. Причин попадания детей в больницу тогда так и не назвали, историю замяли. Вторая - у нашей старшей дочери совершенно странная реакция на Манту - вместо покраснения у нее получается такой багровый засос, который чешется:eek: Что это, если не реакция на пробу, если прочие анализы наличия тубпатологии у нее в упор не выявляют? Третья причина - это не прививка, а проба, лечебного эффекта от нее нет, а возможные последствия - есть. Оно нам надо?

Отказ в саду оформляли просто. Поговорили с заведующей и медсестрой, написали бумажку типа той, что в первом посте, но не такую официальную, попроще, просто заявление на имя заведующей о том, чтобы без моего ведома ребенку не производили никаких врачебных манипуляций. Все. Хотя у нас по возрасту все прививки сделаны, трабл только с Манту.
 
по моему без письменного разрешения вообще в саду ничего не делают
 
Кстати, мне данный документ показался интересным еще и тем, что он содержит достаточное ссылок, которые могут быть полезны не только в вопросе прививок. Признаюсь, сам не мало пишу официальных фокументов, имеющих юридическую силу, но когда увидил этот документ, сразу понял - это шедевр, в котором видна хорошая работа специалиста. Поэтому решил не "зажимать" этот документ, а дать и другим возможность с ним познакомиться, совершенно не за что не агитируя.
 
у нашей старшей дочери совершенно странная реакция на Манту - вместо покраснения у нее получается такой багровый засос, который чешется:eek:

У меня такое было, когда была беременная и заставили сделать манту (флюрография была просрочена). Так потом такое в роддоме было! А какая реакция была, а что тебе сказали, а повторно не говорили делать?
 
Назад
Зверху Знизу