Харьков Форум Реклама на форуме
  Харьков Форум > Харків > Головний

Старий 23.12.2004, 21:25   #1
Ant
 
Реєстрація: 29.11.2004
Дописів: 12
Заселение юго-восточной Украины

На фоне последних политических событий актуальной становится тема исторической связи разных частей Украины, в том числе и миграционная. Население южной и восточной части Украины формировалось за счет миграций украинских колонистов, доля которых преобладала над переселенцами из России. Именно миграции украинского населения способствовали формированию этнических границ теперешней Украины. Примечательно, что основным колонизационнным плацдармом на юг и восток была территория проживания теперешнего ющенковского электората . Посему память о давних миграционных связях жителей Украины должна бы воплотится на результатах выборов президента. Один народ - один президент!
Предлагаю цитаты вразброс:

"На Лівобережжі землі запорізьких козаків простягалися в XV-XVII ст. до самого Дону. На це вказував ще універсал польського короля Стефана Баторія, що І його читали в 1768 р. на розводі Війська Запорізького в присутності полковника Ковпака. У цьому універсалі мовилося про межі Вольностей Війська Запорізького, які на півночі проходили тоді (у другій половині XVI ст.) "з вершини річки Орелі на вершину Кальміюсу, а звідтіля на гирло ріки Дону, яких урочища й омивають запорізькі володіння". Цю грамоту, видану Стефаном Баторієм 15 серпня 1576 р. кошовому отаманові Павлюку для козаків за їхні лицарські "відважні служби", за те, що "вхід у Польщу й Україну заступили, всі незліченні сили й нечайні на нарід християнський наскоки грудьми своїми зупинили", підтвердив гетьман Богдан Хмельницький в універсалі, оголошеному на прохання кошового Дем'яна Барабаша в Білій Церкві 15 січня 1655 р. У ньому границі вольностей запорізьких козаків на Лівобережжі визначено більш-менш точно: "від Самарських земель через степ до самої ріки Дону, де ще до гетьмана козацького Предслава Лянцкоронського козаки запорізькі свої зимівники мали, й те все щоб непорушне навіки при козаках запорізьких лишилося". Отже, запорізькі козаки зимували над Доном уже на початку XVI ст., адже ж хмільницький староста Предслав Ляндкоронський очолював походи козаків на Акерман у 1516 р. й на Очаків у 1528 р. Помер він 1531 р
У найширших межах землі вольностей запорізьких козаків займали на Лівобережжі східню частину теперішніх Дніпропетровської та Запорізької (на північ од ріки Токмак і на схід од Берди) областей, майже всю Донецьку, Луганську на південь од Сіверського Дінця а вклинювалися в південно-західню частину Ростов-ької области Російської Федерації.
...
Тоді ж українські козаки коло Святих гір і вище та нижче від них заводили в лісах зимівники для своїх коней. Тут будували вони струги (старовинні річкові веслові або вітрильні дерев'яні човни). "Черкаси" й севрюки (вихідці зі Сіверської землі) почали розставляти зимівники цілими товариствами понад Сіверським Дінцем і таким чином звели впоперек страшного Поля чатовий ланцюг проти кримців
...
Українські селяни й козаки із Середньої Наддніпрянщини та ЧернІгово-Сіверської землі заселили також пониззя Дону, а запорожці в 1569 р. заклали "городок" Черкаськ (теперішня станиця Старочеркаськ у Ростовській області)"

http://www.geocities.com/ukrgalicia/zemlikozakiv.html
(Петро Лаврів "Істрія Південно-Східної України")


"Населення територій, утрачених Новоросійською губернією, складалося з українців (85%) і росіян (15%).
...
Основну масу населення у причорноморських і при-озівських степах становили українці. Вони поселялися на державних і поміщицьких землях. Серед державних селян, ремісників і робітних людей було чимало росіян.
...
Тим часом на землях колишніх запорізьких вольно-стей виростали нові слободи. НовоспеченІ поміщики правдами й неправдами заманювали у свої посілості ліво- й правобережних селян.
...
У XIX ст. туди посилився приплив бідноти з України. Іід час шостої ревізії в 1811 р. донські поміщики пока-али українців не "приписними", а дворовими або селянами. Перших тоді налічували 5053, других - 71804, а разом 76 857 осіб. За 7-ою ревізією дворових було !882, а селян 74 109,. разом 78991 особа. Переважно то були вихідці з Полтавщини й Західньої Слобожанщини, 8 також із Чернігівщини, Правобережжя і російських земель."

http://www.geocities.com/ukrgalicia/south_east.html
(Петро Лаврів "Істрія Південно-Східної України")


    Вгору
Старий 23.12.2004, 21:28   #2
Ant
 
Реєстрація: 29.11.2004
Дописів: 12
Заселение Слобожанщины
"Іменем Слобідської України означують широку область, яка лежить на схід від теперішньої Полтавщини й обіймає простір цілої колишньої ґубернії Харьківської та кількох південних і південно-за-хідніх повітів губерній Курської й Воронізької. З погляду етнографічного ця область творить компактну цілість із чисто українським населенням. З погляду історичного треба пригадати, що більша частина теперішньої Слобідської України, або просто Слобожанщини, була тереном дуже давньої словянської кольонізацїї і X-XVIII віках входила в склад Чернігівсько-Сіверського князівства
...
Татарська руїна на довгі століття обернула цей край у безлюдну пустиню, яка тільки в першій половині XVII віку почала кольонізуватися наново, знову ж таки українським населенням.
...
кольонізація розпочалася в першій половині XVII в. після краху козацького 'повстання на лівобережній Україні, в 1638 році. У цьому році козацький ватажок Остряниця з цілим полком у 900 людей перейшов московську гряницю й явився до московського воєводи в Білгород.
...
Погром козацького війська під Берестечком у 1651 р. й розчарування народ-ніх українських мас у успішності боротьби 'проти Польщі викликав новий еміґраційний рух на схід за московську гряницю.
...
За дуже короткий час були заселені нові міста: Суми, Лебедин, Харьків, Охтирка й велике число слобід, від яких цілий край дістав назву Слобідської України або Слобожанщини.
...
Розрухи на гетьманській Україні в 1659 р. викликали нову хвилю еміграції, так само міжусобиця 1663 року і навіть пізніших років приносили все нові юрби переселенців, які шукали спокою й можливости мирної праці. В 1652 році Іван Зіньківський з лід Острога на Волині (Західна Україна - Ant) вквів за собою тисячу козаків із жінками й дітьми. Він оселився далеко на сході й заснував місто Острогозьк, яке пізніше належало до Воронізької губернії. Збереглися відомості, як виглядало це переселення: Зіньківський, як полковник, привів із собою всю старшину; з ним був обозний, сотники, осавули, полковий писар, навіть два священкки-капеляни. Всі мали з собою родини, слуг, коней, волів, корів, свиней, одним словом виселилися з повним господарством, яке зараз же відновили на новому місці. В тому ж 1652 році якийсь Герасим Кондратісв оселив місто Суми, а в 1654 р. сотник Харько на чолі 37 родин оселив місто Харьків. Трохи пізніше явилося ще 600 людей, і вони збудували в Харькові кріпость. У тому ж році оселено місто Охтирку.
...
http://www.geocities.com/ukrgalicia/slobozhanshchyna.html
(Петро Дорошенко "Нарис історії України")"

http://www.geocities.com/ukrgalicia/
Галицька Україна


    Вгору
Старий 24.12.2004, 15:55   #3
sunrise
 
Реєстрація: 4.12.2004
Дописів: 583
Все, что выше написано - полная фигня. Не было в 1654 году никакой Украины, и не заселяли ***** Юго-Восток в количестве достаточном, чтобы принести туда свою селняскую культуру и русско-польскую мову.

Не было никакого атамата Харько - это все бред свидомых историков. Все крупные города Юго-Востока стоили русские после 1654 года, и они же заселяли эти территории. Если бы не было Переяслявской Рады, то не было было бы ни Харькова ни Днепропетровска, ни Севастополя ни Одессы.


    Вгору
Старий 24.12.2004, 16:16   #4
no13
 
Аватар для no13
 
Реєстрація: 21.01.2004
Адреса: Харьков, Левада - Красный луч
Дописів: 1586
Да ваще тут ничего не было, Пустыня была. Гоби. Пришли русские и построили город-сад.

http://kharkov.vbelous.net/slob-ukrn.htm


__________________
$> man woman
Segmentation fault (core dumped)
    Вгору
Старий 24.12.2004, 17:04   #5
me_gun
 
Аватар для me_gun
 
Реєстрація: 4.03.2004
Дописів: 4813
и не только тут, вообще нигде ничего не было. потом появился первый русский (родственная связь с в.в.путиным скоро будет установлена) и сотворил свет,небо и землю, далее по тексту.....
неужели еще не надоело дискутировать с баранами.


__________________
в стране бесстрастных рек
спускаясь по теченью,
хватился я моих усердных бурлаков
    Вгору
Старий 24.12.2004, 17:12   #6
no13
 
Аватар для no13
 
Реєстрація: 21.01.2004
Адреса: Харьков, Левада - Красный луч
Дописів: 1586
Надоело. Сдерживаюсь. Но иногда не получается ...


__________________
$> man woman
Segmentation fault (core dumped)
    Вгору
Старий 24.12.2004, 17:21   #7
Bob32
 
Реєстрація: 22.11.2004
Адреса: Москва, Белгород, Тбилиси
Дописів: 2343
 
Цитата:
Допис від no13
Да ваще тут ничего не было, Пустыня была. Гоби. Пришли русские и построили город-сад.

http://kharkov.vbelous.net/slob-ukrn.htm
Почему бы не было????
Была бы Польша, Турция, Австро-Венгрия и что угодно, но Украины в тех границах, в которых она есть сейчас без России, которую вы так ненавидите не было бы никогда.


    Вгору
Старий 24.12.2004, 18:27   #8
sunrise
 
Реєстрація: 4.12.2004
Дописів: 583
Даже в данные оппонентами материалы ничем не противоречат моему утверждению.

http://www.geocities.com/ukrgalicia/map_people.html

Сравните с ареалом, где побеждает Ющенко. Все остальное, очевидно, было заселено другим народом (угадайте каким), естественно, с примесью украинцев (хотя слово такого не существовало в 16-м веке).


    Вгору
Старий 24.12.2004, 19:37   #9
Ant
 
Реєстрація: 29.11.2004
Дописів: 12
Нет, sunrise, не фигня. История Слобожанщины изучена достаточно хорошо, а также доказанным является факт заселения Слобожанщины населением Правобережной Украины. Я не ставлю под сомнение факт переселения на слобожанщину великороссов, но перевес был на стороне украинского населения. И то, что некоторые великорусские двореня были основателями некоторых городов, не отрицает факта преобладающей украинской этнической колонизации края.
Связующим интеграционным звеном для украинского народа в некоторой степени служил миграционный фактор. Он способствовал распостранению украинскоих фамилий на большой территории, языка, названия "Малая Русь", "Украина" и даже центрально-украинского антропологического типа. Сам же слобожанский диалект производный от надднепрянского.
Обвинять "свидомых" историков в предвзятости нет оснований, так как в своих исследованиях они пользовались информацией из московских архивов и документов, которые кстати велись с большой скрупулезностью.
Для большей достоверности могу предложить российский источник о заселении Белогородского края (это Россия!):

http://www.groupneman.ru/practice/pl...lgorod_001.htm

"....После татаро-монгольского нашествия XIII века благодатный Белгородский край надолго обезлюдел. Несколько веков степные территории к югу от Рязанского княжества назывались Диким полем, в котором практически не было славянских поселений. Недалеко от Сидоровки проходила Изюмская сакма, по которой крымские татары совершали свои набеги на Московское государство.

В конце XVI века российским государством были основаны города Белгород, Старый Оскол и Валуйки. А в середине XVII века сооружена Белгородская черта, на которой были основаны города Яблонов, Новый Оскол (в 1637 г.) и Короча (в 1638 г.). Основной задачей этих городов-крепостей была защита южных границ Московского государства от набегов крымских татар. В окрестностях городов-крепостей возникали села и деревни, основанные русскими служилыми людьми. Как правило, чем дальше от города находится село, тем позднее оно было основано.

Одновременно с возведением Белгородской черты или вскоре после этого города Харьков, Изюм и Острогожск были основаны украинскими казаками. К переселению украинцев в незаселенные степные районы Приосколья подталкивало бедственное положение Украины, которая была разорена непрерывными войнами второй половины XVII века между Крымским ханством, Московским государством и Речью Посполитой. К началу XVIII века интенсивность набегов крымских татар стала ослабевать. Поэтому спустя столетие после основания первых городов началась интенсивная крестьянская колонизация края.

Заселение территории современных Воронежской (!!), Белгородской и Харьковской областей происходило практически одновременно как с севера русскими служилыми людьми, так и с запада украинскими казаками и крестьянами [2].

К середине тридцатых годов XVIII века были основаны практически все крупные украинские слободы Белгородской области (Алексеевка, Борисовка, Вейделевка, Великомихайловка, Волоконовка, Грайворон, Ольшанка, Староивановка).

Изучение материалов переписи *******сиян cлободских полков, Белгородской и Воронежской губерний 1732 года показывает, что наиболее интенсивно основание украинских слобод на землях российских помещиков в Приосколье происходило в 20-ые годы XVIII века. Например, слобода Екатериновка основана в 1723, Стрелица - в 1726, а Дмитриевка - в 1730 году [3].

Слобода Михайловка (именно таким было первоначальное название слободы) была основана в 1726 году, причем ее население составляло 3729 душ мужского пола [3]. Великомихайловка в XVIII веке была одним из наиболее крупных населенных пунктов губернии. Действительно, в начале XVIII века в городах Курске и Воронеже проживало около 30 тысяч человек, полковой город Острогожск насчитывал 5 тысяч жителей, а в уездных городах Короче, Яблонове и Новом Осколе было 1-2 тысячи жителей.

Великомихайловка

...
Определим, из каких мест были предки основателей Великомихайловки, на основании анализа их фамилий по данным первой переписи населения слободы в 1732 году. Образование фамилий на Украине относится к XV - XVII веку, поэтому по анализу фамилий можно исследовать, в каких регионах Украины жили предки великомихайловцев во время образования фамилий. Большинство фамилий великомихайловцев имеет окончание -енко либо образованы семантическим способом (например, Сорока, Горобец), что характерно для Восточной Украины. Менее распространенные фамилии с окончаниями на -ук, -юк, -ун, -ак, -ок, -ик, -ий, -ик, -айло встречаются среди фамилий великомихайловцев примерно с такой же частотой, как среди жителей областей Восточной Украины [4].

Таким образом, в период возникновения фамилий предки великомихайловцев жили на территории Левобережной Украины. Встречались у великомихайловцев и фамилии, указывающие на литовское, еврейское и татарское происхождение некоторых предков основателей слободы: Литвин, Литовченко, Жидниченко, Татарченко.

Анализ фамилий, образованных от географических названий, показывает, что предки великомихайловцев были родом со всей территории Украины: со Слободской (Грайворонский, Глуховский, Золочевский, Калачевский, Ольшанский, Славгородский, Сумской), и Правобережной (Бужинский, Заднепровский, Белоцерковский) Украины, даже из Прикарпатья (Бойченко, Коломыйченко).

Города и села Слободской Украины, в том числе Глухов и Славгород Сумской области, Золочев Харьковской области, Грайворон и Ольшанка Белгородской области, Калач Воронежской области, были основаны в ХVII и начале XVIII века.

Следовательно, фамилии, связанные с населенными пунктами Слободской Украины, образовались не ранее XVII века. Среди основателей Великомихайловки не было выходцев из Правобережной Украины и Галиции, так как эта территория входила в начале XVIII века в состав Речи Посполитой. Левобережная Украина (территория современных Черниговской и Полтавской областей) также входила в состав Российской империи в начале XVIII века, но фамилии, связанные с городами Левобережной Украины, для Великомихайловки не характерны. Отсюда следует, что основатели Великомихайловки были выходцами из Слободской Украины.

Города Правобережной Украины и Галиции основаны раньше слободско-украинских городов, поэтому фамилии, связанные с этими населенными пунктами, могли быть образованы и в XV-XVI веках. Следовательно, на основании анализа этого класса фамилий можно определить места расселения предков основателей Великомихайловки до их переселения в Слободскую Украину в XVII веке: Белая Церковь Киевской области, Коломыя Ивано-Франковской области. Буг протекает по Волынской, Львовской и Тернопольской областям. Бойки живут на юге Львовской области.

К сожалению, недостаточное количество географических фамилий не позволяет более уверенно определить происхождение основателей Великомихайловки.

Любопытно, что в течение XVIII века фамилии крестьян претерпевали некоторые изменения. Например, в Ивановке князя Ивана Трубецкого жили Обережко, Кравец и Паволоцкий (по данным 1748 года), а данным 10-й ревизии 1858 года, эти же фамилии записаны как Бережной, Кравцов и Павлоцкий. В Михайловке в 1732 году были записаны Толочко и Задорожненко, а в конце XVIII века - уже Толок и Задорожний. Возможно, изменение фамилий косвенно свидетельствует об эволюции украинского языка в окружении южнорусских сел.

Великомихайловка в середине XVIII века находилась на территории Завального стана Яблоновского уезда Белгородской губернии. Большинство населения уезда составляли украинские крестьяне, жившие на землях российских помещиков, русские служилые люди - однодворцы - и помещичьи крестьяне. Казаков в Приосколье было немного. Только слободы Слоновка и Коровино на реке Оскол были основаны казаками Острогожского полка, хотя к югу от Приосколья находился Харьковский, а к востоку - Острогожский полк Слободско-Украинской губернии. Евреев в Воронежской и Белгородской губерниях было менее 0.1 % населения, так как на территории этих губерний не разрешалось основание еврейских сел.

Население Великомихайловки в XVIII веке быстро увеличивалось. По данным 2-й ревизии, в 1748 году в слободе было 3366 душ мужского пола [8], по данным 4-й ревизии населения, в 1782 г. проживало 8778 жителей, по данным 5-й ревизии, в 1795 году - 10340 жителей [9], а по данным 6-й ревизии, в 1811 году - 14 тысяч жителей [10]. По данным 7-й ревизии 1816 года, в Великомихаиловке проживало 13796 человек в 1117 дворах [11]. Изменялся и национальный состав населения.

По данным переписи 1732 года, великороссов, кроме одного драгуна и его семьи, в Великомихайловке не было. В 1795 году в слободе жило 120 великороссов - дворовых людей. Помещик князь Борис Андреевич Голицын поселил в слободе в 1806 году несколько десятков семей, переселенных из села Гнездилово Дмитриевского уезда Орловской губернии [10]. В 1816 году в Великомихайловке жило 225 великороссов - дворовых людей.""

История Сидоровки
и Великомихайловки
(Белгородская область)


    Вгору
Старий 24.12.2004, 19:49   #10
sunrise
 
Реєстрація: 4.12.2004
Дописів: 583
Туваришчи дорогие!

Ну куда же бежали из вольной и просвещенной "эуропы" в дикое поле украинцы?
Ну побойтесь бога!

А если серьезно, то вся русскоговорящая часть Украины образовалась благодаря русскому заселению, иначе бы она говорила бы на мове, как село Свинойиды Киевской области. И города Слобожанщины и Новоросии как ни странно все начинают свою историю 350 и менее лет назад.

Мы эти земли вернем, и ваши дети будут изучать РУССКУЮ историю, а не то свидомое ***** на дерьмове, которым их кормят сейчас.


    Вгору
Старий 24.12.2004, 20:03   #11
Ant
 
Реєстрація: 29.11.2004
Дописів: 12
Цитата:
Допис від sunrise
Даже в данные оппонентами материалы ничем не противоречат моему утверждению.

http://www.geocities.com/ukrgalicia/map_people.html

Сравните с ареалом, где побеждает Ющенко. Все остальное, очевидно, было заселено другим народом (угадайте каким), естественно, с примесью украинцев (хотя слово такого не существовало в 16-м веке).
Эта карта относится к середине 16 века. Перед этим раньше была заселенной и территория южнее, вт.ч. и Полтавщина. Но черта поселений в первой половине 16 века вследтвии 2-х татарских погромов отодвинулась на северо-запад. Что и отбражено на карте. Повторная колонизация этих земель произошла во второй пол. 16 - первой 17вв. Т.е. были переливы население туда и обратно. А славянское население покинуло Слобожанщину довольно давно, а также соседние регионы России (вспомните "Слово о полку Игоревым"). Но благодаря повторной колонизации края украинским населением он получил название "Слободская Украина"

Кроме государственного фактора в развитии нации есть еще и этнический. Для украинской нации он является основным.


    Вгору
Старий 24.12.2004, 20:34   #12
sunrise
 
Реєстрація: 4.12.2004
Дописів: 583
Цитата:
Допис від Ant
Эта карта относится к середине 16 века. Перед этим раньше была заселенной и территория южнее, вт.ч. и Полтавщина. Но черта поселений в первой половине 16 века вследтвии 2-х татарских погромов отодвинулась на северо-запад. Что и отбражено на карте. Повторная колонизация этих земель произошла во второй пол. 16 - первой 17вв. Т.е. были переливы население туда и обратно. А славянское население покинуло Слобожанщину довольно давно, а также соседние регионы России (вспомните "Слово о полку Игоревым"). Но благодаря повторной колонизации края украинским населением он получил название "Слободская Украина"

Кроме государственного фактора в развитии нации есть еще и этнический. Для украинской нации он является основным.
Украина в смысле окраина, а не оттого, что украинским населением. Таких украин было много, в том числе и Рязанская Украина. Если почитать ваших свидомых ******-псевдоисториков, то они рязанцев назовут финно-татарами. А ведь они тоже украинцы-окраинцы!

Поменьше читай свидомой блевотины и сожги все книжки на мове, там правды нет.


    Вгору
Старий 24.12.2004, 20:37   #13
Ant
 
Реєстрація: 29.11.2004
Дописів: 12
Цитата:
Допис від sunrise
Мы эти земли вернем, и ваши дети будут изучать РУССКУЮ историю, а не то свидомое ***** на дерьмове, которым их кормят сейчас.
Браво, закат, нечего корчить из себя интеллигента, шовинистический лик тебе больше идет. Хотя бы земляков своих не компроментировал.

Цитата:
Допис від sunrise
Туваришчи дорогие!

Ну куда же бежали из вольной и просвещенной "эуропы" в дикое поле украинцы?
Ну побойтесь бога! .
К переселению украинцев в незаселенные степные районы Приосколья подталкивало бедственное положение Украины, которая была разорена непрерывными войнами второй половины XVII века между Крымским ханством, Московским государством и Речью Посполитой.

Цитата:
Допис від sunrise
А если серьезно, то вся русскоговорящая часть Украины образовалась благодаря русскому заселению, иначе бы она говорила бы на мове, как село Свинойиды Киевской области.
Нет, не благодаря русскому заселению, а благодаря другим факторам (позвольте не уточнять). Таким образом и город Хмельницкий до недавнего времени был русскоговорящим, частично даже Ровно.


    Вгору
Старий 24.12.2004, 20:57   #14
sunrise
 
Реєстрація: 4.12.2004
Дописів: 583
Мы все мирно сделаем, войдем без звука.
Ровно и Хмельницкий русскоязычны по той же причине - туда приехали русские. В села вокруг не приезжали, там нехер делать.

А Юго-Восток по сути был подарен Украине как Крым, только на 30 лет раньше.

И не надо тут ля-ля про русификацию разводить! Есть в Украине местности 350 лет назад вошедшие в состав России и мовкающие до сих пор. Многие села центра такие!
А есть те, которые вошли в состав России всего 200 лет назад, и люди там не мовкают сейчас!

Получается парадокс! Тот, кто дольше был под "русификаторами" - тот мовкает!
Забудте эту свидомую историю! Её для ****** писали. Русификации НЕ БЫЛО. Была частичная и естественная деполонизация. А в 20 веке было 4 украинизации.

Читайте грамматику М.Смотрицкого выпущеную до 1654 года! Читайте как говорили в Киеве тогда, когда клятых ******** зовсем не було!

И не надо мне врать, что товарисчи "Бойко" бежали в Новомихайловку от войн Москвы с Речью посполитой где-то на склонах Карпат в лемковщине!
Не надо мне ля-ля!Востаннє редагував sunrise: 24.12.2004 о 21:00
    Вгору
Старий 24.12.2004, 21:00   #15
Ant
 
Реєстрація: 29.11.2004
Дописів: 12
Да, украин было много, но это были не наши украины. В украинской истории были два названия - книжное "Малая Русь" и поэтическое "Украина". В козацких летиписях встречается "*******сийская Украина", а не рязанская украина. Название "Малая Русь" сперва закрепилось за Галицко-Волынским княжеством, которое в расцвет своего могущества занимало большую часть Правобережья и аккумулировало больше 80 % населения. Позже название "Малая Русь" перешла также на Поднепровье. Если провести аналогию с картой заселения Украины сер. 16 века, то заселенную чсать Украины можно считать Малой Русью (и даже Червоной Русью согласно некоторым географам), а ту часть, которая колонизировалась повторно жителями Малой Руси- Украиной. Поэтому наша, *******сийская Украина. В народных песнях Украина - земля вильна, далекий край. В украиснкой героике большое значение имела борьба со стпеью и ее колонизация, а также то, что на Украину (в узком смысле) переместился центр политической жизни, это САМОНАЗВАНИЕ стало определяющим в иденитификации Украинцев.


    Вгору
Старий 24.12.2004, 21:49   #16
Ant
 
Реєстрація: 29.11.2004
Дописів: 12
Ну-ну, не забывай читать Смотрицкого в украиской тракскрипции ("и" иногда как "і", а иногда как "ы"). Присутствие старославянизмов у Смотрицокго не характериет его как "*******ский" язык. Я позже могу привести фрагмент, как говорили на Тернопольщине во время Хмельницкого, почти ничем не отличеатся от теперешнего местного говора, а Смотрич, откуда родом сам Смортицкий граничит с Тернопольской областью.

Мелетій СМОТРИЦЬКИЙ
http://litopys.narod.ru/old17/old17_11.htm

Зацний дом Ходкевичов, значнії клейноти
За високії здавна одідичив цноти,
Которії тот славний славне дом подносять
І, праве, аж под небо самоє виносять
І в вивишанню його нікгди (*) не устануть,
Поки місяць і звізди світити не престануть.

*нікгди (ніколи - тееперешний галичанизм!)


http://litopys.narod.ru/old17/old17.htm
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII СТ.

Если бы колонизации на юг не было, он бы Украиной не стал. А с преобладанием российского населения в Крыму я согласен. Но я определение украинской нации не трактирую в узко-племенном значении слова.

Лист Хмельницького (читать в укр. транскрипции):

"Подобно с презреня божого тое СЯ стало, чого ми сами соби
зичили и старалися о тое, абихмо часу теперишного могли чрез
посланцов своих доброго здоровья вашей царской велможности навидити (бажати - Ант) и найнижший поклун свой отдати. "


(літопис Самовидця):
"А як войсько виходило, на тот час розослав архієпископ черніговський Лазар Баранович 33 свої універсали по усей
Україні, ЖЕБИ народ ЗАХОВУВАВ три дні пост в тижню, то єст понеділок, середу і п'ятницю — ані їсти, ані пити. До чого стосуючися, і гетьман розослав свої універсали, приказуючи срокго, ЖЕБИ тоє люде заховали, приказавши старшим, ЖЕБИ того постерігали і непослушних карали."


А то что что товарисчи "Бойко" бежали в Новомихайловку от войн Москвы с Речью посполитой где-то на склонах Карпат в лемковщине! Так об этом ЛЯ-ЛЯ кстати ТВОЙ НЕ "СВИДОМЫЙ" РУССКИЙ ИСТОЧНИК!


    Вгору
Старий 24.12.2004, 22:05   #17
Ant
 
Реєстрація: 29.11.2004
Дописів: 12
По поводу якобы "полонизации" мовы. Почему закарпатский диалект является украинским говором? Полонизации здесь быть не могло. Почему старшие кубанцы говорять на украинском языке? И почему белорусский и украинский языки отличаются? Более того старожилы Бресткой области, несмторя на то, что живут в Белорусии, говорят на украинском, а не бел потому, что они потомки волынян, а последние есть украинским пляемям! Почему поляки не "и-кают" (дІд, снІг), єто отличает украинцев (вместе с закарпатцами!) практически от всех славян.
Закат, может біть мы с великороссами и могли при определенных обстоятельствах сосояться как единая нация, трудно сказать, да и значение это сейчас не имеет. Мы, хорош это или плохо, разные, и в первую очередь по характеру. Это видно даже по твоих высказываниях. И харьковчанин, который на 3/4 является русским по происхождению, является украинцем и сильно от тебя отличается.Востаннє редагував Ant: 9.02.2006 о 10:22
    Вгору
Старий 27.12.2004, 10:27   #18
lavaget
 
Аватар для lavaget
 
Реєстрація: 18.12.2003
Адреса: из старины глубокой
Дописів: 14386
 
вы лучше нормальные источники почитайте.

Д.И.Багалей в "Истории Слободской Украины" писал вот что:

"Наверное, то, что мы повествуем сейчас о национальном украинском составе харьковского населения, будет в диковинку для его теперешних жителей и особенно для тех, кто, не интересуясь местной историей и не видя теперь ничего украинского, думал, что Харьков никогда и не был украинским городом. Но всё это подтверждается документальными свидетельствами, которые найдены мной в разных архивах."

Учитывая что Багалей писал это еще до революции, я думаю его незаангажированности можно верить. Какой вывод делаю я из процитированного?
Еще до революции население ЗАБЫЛО свои украинские корни и считало себя русскими. Т.е. как минимум последние лет 150-200 лет город был русским. Это достаточное основание его русским и считать.

кто-то может привести примеры типа в 1670 году 4/5 населения были украинцами. Да, только всего это было 1000 человек. количество несерьезно. а вот во времена реального заселения -
Всё это мы наблюдаем в первой половине XIX ст., и уже это вело к русификации, т.е. к обрусению, Харькова. А вместе с тем Харьков переставал быть украинским городом и потому, что его население увеличивалось постоянно за счёт большого числа переселенцев из великорусских губерний.
....
Население Харькова в течение XIX в. увеличилось в 20 раз, то есть составило 2000% от количества жителей на конец XVIII в. Такое огромное число, очевидно, не могло появиться за счёт естественного прироста населения, и ясно, что в Харьков с 20-х годов XIX в. шло великое переселение народа из других мест. Уже в начале 70-х годов XIX в. чуть ли не половина жителей Харькова были не местными, а захожими людьми (45%). Больше всего переселенцев дала Курская губерния, затем Орловская, Московская, Калужская и другие великорусские губернии. ...

Ну что, нацики, интересно читать? Далее

"И всё-таки по переписи 1897 г. 25% харьковского населения признали себя украинцами (45092 чел., из них 23430 мужского, 21662 женского пола), а 58% признали себя россиянами"

Вы можете сколько угодно кричать - что Харьков - чисто украинский город - и Слободская Украина - это страна созданная украинским этносом. Чушь. Слободская Украина была создана ВМЕСТЕ Русским и Украинским братскими народами, плечом к плечу сражавшимися с поляками, татарами, немцами и прочими завоевателями. И те, кто пытаются разделить нас - преступники. Именно русские посылали сюда войска - не для завоевания этих мест - огнем и мечем входя в мирные украинские города, а дя защиты украинских городов от татар.


    Вгору
Старий 27.12.2004, 12:44   #19
v_av
 
Аватар для v_av
 
Реєстрація: 20.12.2004
Дописів: 1866
 
Ну кажется все, Я не пустили, можно и в оппозицию идти
Так вот, (перед глазами нет, но могу взять и хоть отканировать): книга по истории Харькова, конец 19-го века. В Харькове украинцев - подавляющее МЕНЬШИНСТВО (менее 30%, точной цифры не помню)
Вопрос: а это принципиально? Вае мы граждане государства, образрованного референдумом 91-го года.


    Вгору
Старий 28.12.2004, 16:02   #20
sunrise
 
Реєстрація: 4.12.2004
Дописів: 583
Ant, бросьте вы повторять свидомые бредни грантоедов про реконкисту на "исконно украинских земелях" на Юго-Востока и Крыма. Славяне до 16..17 веков вообще в степи практически не жили, их ареал леса!

Так что вы выберите одно из двух:
1. Или Юго-Восток никогда ранее 16 века к жителям поднепровья, и подолии и галиции не имел отношения.
2. Или украинцы - потомки половцев с Дикого Поля.


    Вгору

Параметри теми Пошук у темі
Пошук у темі:

Розширений пошук

Харьков Форум > Харків > Головний

Швидкий перехід© 2003–2021, kharkovforum.com