Харьков Форум
  Харьков Форум > Харьков > Новости

Старый 2.10.2018, 21:05   #281
д-р.Ватсон


 
 
Регистрация: 3.05.2013
Адрес: Пустомыты,Львовская шобла
Из: Ukraine
Сообщений: 6,410
 
По умолчанию
нам нужен будущий президент-поп!
от сладкого изжога.


__________________
Мне триста лет, я выполз из тьмы©
образование получал в Сорбонне-на оскорбления не отвечаю!
    Вверх
Старый 3.10.2018, 10:32   #282
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию


__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 5.10.2018, 12:23   #283
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕСТОЛ І УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА (ДОКУМЕНТИ)
https://www.kpba.edu.ua/publikatsii/all-news/news/2638-jk.html

За результатами вивчення офіційних документів, що збереглися або були відновлені в процесі історичних досліджень, здійснених не лише грецькими, але й російськими вченими, випливає таке:

1. Вселенський Патріархат ніколи не надавав Київській митрополії права становити канонічну територію Московського Патріархату. Канонічні кордони Російської Церкви були визначені, коли ця Церква була вивищена до статусу Патріархату в 1589 році і ніколи не була змінена ніяким Патріаршим чи Синодальним Томосом, Київська митрополія ніколи не належала до цих меж. Кожна географічна область, що виходить за межі кордонів, які визначаються Томосом про автокефалію будь-якої православної церкви, також лежить поза її канонічною територією, як це передбачено для кожної автокефальної церкви.

14 Βλ. Ράλλη – Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, ΙΙ, 1852, σ. 259 ἑξ. καί 361.

13

2. Київська митрополія (і вся нинішня Україна) існувала з часу її створення єпархією Вселенського Престолу, зберігаючи своє первісне та належне місце в межах її Статуту, тоді як кожен митрополит Київський отримував свою хіротонію від Патріарха Константинопольського безперервно до сімнадцятого століття. Спілкування між Українською Церквою та Вселенським Патріархатом було настільки міцним, що навіть після політичної інтеграції з Москвою в 1654 році будь-яка спроба, вчинена Патріархом Московським з метою висвячення Митрополита Київського, зустрічала сильний спротив з боку духовенства та мирян України.

Самовільне висвячення Гедеона на Митрополита Київського Патріархом Московським Іоакимом в 1685 році повторно викликало опір духовенства та мирян Київської митрополії. Лише після того як Вселенський Патріарх Діонісій IV, під жорстким тиском, у 1686 році дозволив Патріарху Московському рукопокладати кожного Митрополита Київського, духовенство та миряни цього регіону визнали патріарше висвячення Гедеона та його подальших наступників Патріархом Московським.

3. Офіційні документи, на підставі яких такий дозвіл було надано Патріархові Московському, добре відомі та вказують на те, що:

а) документ, відповідно до якого Патріарх Московський отримав цей дозвіл, характеризується і фіксується у всіх існуючих офіційних текстах як «Грамота про передачу»), що в тогочасній технічній термінології означає надання дозволу на звершення хіротонії або іншого канонічного обряду, але ніколи не використовується для позначення повного включення канонічної території в іншу автокефальну церкву;

б) згідно з усіма існуючими документами, дозвіл Патріархові Московському на висвячення Митрополита Київського було надано

14

«з міркувань ікономії «οἰκονομία», з огляду на «наявну потребу», а саме: «велику відстань і війни між двома царствами». Отже, цей дозвіл був тимчасовим і діяв доти, доки існували причини, з яких його було надано;

в) характеристика Київської митрополії як «підданої» Патріархові Московському, що зустрічається в тексті Патріаршого та Синодального «Акта» 1686 року, безпосередньо тлумачиться, власне, в тексті, що буквально означає «рукопокладати в ньому митрополита» (у Київській митрополії) Патріархом Московським. Мета і значення Патріаршого та Синодального «Акта» 1686 року полягають в «дозволі», наданому Патріархові Московському звершувати хіротонію Митрополита Київського, але не в передаванні йому (Московському Патріархату) будь-якої канонічної території. Зрештою, саме таким було прохання до Вселенського Патріарха, як це розуміє та фіксує Патріарший та Синодальний «Акт» 1686 року: «надати дозвіл Блаженнішому

Патріархові Московському рукопокладати Митрополита Київського, коли ця митрополія не матиме свого (корінного. - Прим.) владики». Вселенський Патріарх Діонісій IV та Патріарший Синод не мали підстав надати те, «що виходило за межі» того, стосовно чого було висунуто прохання;

г) положення, викладені в Патріаршому та Синодальному «Акті» 1686 року , поза сумнівом, підтверджують, що канонічна територія Київської митрополії не була передана до Московського Патріархату. Ніколи не було прецеденту, щоб канонічна територія передавалася іншій автокефальній церкві за умови, що вона не має повного права керувати справами цієї території, а також обумовлює спосіб обрання своїх архієпископів і, що найголовніше, з вимогою поминати «серед перших» за Божественною Літургією главу Церкви, з якої вона вийшла.

15

Звичайно, це все розумів Московський Патріархат, саме тому він свавільно порушив вказані умови й ніколи не дотримував їх, тому що прагнув свавільно включити Київську митрополію (і Україну) до своєї канонічної юрисдикції. Однак це, поза сумнівом, також є порушенням священних канонів 15 та Патріаршого та Синодального «Акта» 1686 року, за якими будуються всі відносини Московського Патріархату з цим регіоном. Через недотримання будь-яких умов Патріаршого та Синодального «Акта» 1686 року цей акт буде недійсним у повному обсязі. Понад те, оскільки це питання стосується не світського тексту, а церковного, а саме: священного тексту, тим, хто порушує його умови, потрібно пам'ятати прикінцеві слова Патріаршого та Синодального «Акта» 1686 року: «Кожен, хто не розуміє, що написано, або іншим чином вирішив продемонструвати неповагу чи опір, противиться Господній заповіді і отримає свою відплату як зневажник патріархів, які є живими образами Бога».

4. Зважаючи на важкі історичні обставини, Вселенський Патріархат замовчував про порушення та нездатність Московського Патріархату дотримуватися положень Патріаршого та Синодального «Акта» 1686 року, проте ніколи не забував та не ігнорував вказаного. Про свідчить надання Вселенським Патріархатом автокефалії Польській Церкві в 1924 році через видання Томосу, в якому чітко сказано, що це рішення ґрунтується на тому, що Польща у церковному відношенні належить до Київської митрополії, яка є під владою Вселенського Патріархату, і що Московський Патріархат не виконував визначених умов.

15 Οἱ κανόνες, οἱ ὁποῖοι παραβιάζονται εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν εἶναι πολλοί, ὅπως οἱ 35 τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 13 καί 22 τῆς Ἀντιοχείας, 15 τῆς Σαρδικῆς, 2 τῆς Β' Οἰκ. κ.ἄ.(є багато правил, які порушуються у цьому випадку, наприклад 35-й канон Святих Апостолів, 13-й і 22-й Антіохійського Собору, 15-е правило Сардикійського Собору, 2-е правило -2-го Всел. Собору та інші.

16

Надання автокефалії Польській Церкві було сприйнято всіма православними церквами, за винятком Російської Церкви, яка 1949 року надала свою автокефалію Польській Церкві. Таким чином, усі православні церкви, за винятком Росії, також безпосередньо прийняли суверенне право Вселенського Престолу над Київською і Українською митрополіями.

У 1757 році Алепська митрополія було передана Вселенському Престолові через адміністративні труднощі, що зазнавав Антіохійський Патріархат, до якого ця митрополія канонічно належала. Вселенський Патріарх Неофіт VII у відповідному Патріаршому та Синодальному «Акті» 1686 року про повернення цієї митрополії до Антіохійського Патріархату в 1792 році наголосив:

«Підтримувати і спонтанно сприяти з огляду на потреби інших святих Патріарших і Апостольських Престолів є тим завданням, яке наш Патріарший, Апостольський та Вселенський Престол з історичного погляду вважає дуже доречним. Проте захоплення або зловживання своїми правами через жадібність - це те, чого ми ніколи не будемо робити, і з цим миритися. Адже перша справа є належною і гідною сама по собі, а друга буде виявом несправедливості і негідною Вселенського Престолу»16.

Вселенський Патріархат завжди поспішав допомогти і підтримати Православні Церкви у важкі часи та навіть ніколи не допускав думки, щоб канонічні права однієї церкви присвоювалися іншою. Усі відповідні офіційні документи передбачають, що кожен Митрополит Київський має бути обраний Українською Церквою, поминати як канонічну «владу» «серед перших» Вселенського Патріарха за кожною Божественною Літургією. Недотримання цих основних умов є привласненням іноземної юрисдикції.

16 Καλλινίκου Δεληκάνη, Ἐπίσημα ἐκκλησιαστικά ἔγγραφα, Τομ. Β’, 1904, σ. 217 (Каллініку Делікані), Офіційні церковні документи. Том 2, 1904, стор. 217.

17

Крім того, наявність цих умов у всіх існуючих офіційних текстах доводить, що Константинопольська Церква ніколи не відбирала в Української Церкви її канонічних прав.

У зв'язку з наведеним необхідно звернути увагу на одну з принципових аксіом юриспруденції: орган, який видає «Акт», має абсолютний пріоритет у тлумаченні виданого «Акта». Таким чином, у цьому конкретному випадку тлумачення Патріаршого та Синодального «Акта» 1686 року належить насамперед Вселенському Престолові.

Отже, Вселенський Патріархат має право і зобов'язаний виявляти належну материнську турботу про Українську Церкву у кожній ситуації, коли вважає це за необхідне.


__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 5.10.2018, 17:37   #284
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
Болгарская православная церковь отклонила предложение РПЦ о проведении Всеправославного собора по вопросу автокефалии украинской церкви. Об этом сообщает пресс-служба Болгарской церкви. http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=273448

Уточняется, что за созыв Всеправославного собора проголосовали три члена Синода Болгарской церкви. Против проголосовали восемь членов, включая патриарха Неофита. Еще двое участников высказали свое особое мнение по данному вопросу.

Таким образом предложение было отклонено.


__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 5.10.2018, 23:01   #285
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
Чергове засідання Священного синоду Вселенського патріархату відбудеться 9-11 жовтня. https://www.ukrinform.ua/rubric-soci...triarhatu.html


__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 6.10.2018, 16:56   #286
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
Патриарх Грузии Илия II надеется на положительное решение Вселенской патриархии о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады после визита в Грузию спикера Андрея Парубия.

«Мы рассчитываем, что эта сложная проблема в Украине будет решена положительно. Грузинская православная церковь тоже прошла очень сложный путь к получению автокефалии», — сказал он.

Также, по словам Патриарха Илии, в грузинской церкви каждый день горячо молится за единство и мир в Украине.__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 8.10.2018, 15:16   #287
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
СБУ предупредила о том, что УПЦ МП ведет активную подготовку к разного рода провокациям и акциям на фоне приближающегося предоставления Томоса Украине.

Здесь необходимо сделать замечание. Да, основные провокационные акции готовятся и организовываются на «центральном» уровне – с помощью «не лезущих в дела церкви» олигархов и пророссийских политиков вроде Новинского (к слову, вот и кум Путина Медведчук полез в ту же сферу, в эфире росТВ заявив, что УПЦ КП и УАПЦ якобы не являются церковными институтами, а «религиозными организациями», что «вместе со светской властью в лице Президента Украины, парламента вмешались в дела церкви» – это уже высший русско-православный пилотаж от украинских ставленников Москвы).

Однако более важным представляется то, насколько активными будут священнослужители УПЦ МП «на местах» - в регионах, насколько активно они будут провоцировать своих прихожан на антиукраинские выступления и силовые акции.

Относительно этого мы в свое время писали, что среда священнослужителей УПЦ МП отнюдь не однородна: треть – это «православные ястребы», ярые поборники «русского мира»; еще треть – вполне проукраински настроены; остальные – «болото», которое ориентируется на «политический момент». Таким образом, можно рассчитывать, что в целом менее половины священнослужителей УПЦ МП готовы принимать участие в тех авантюрах, которые навязывает в контексте украинской автокефалии руководство РПЦ и ФСБ РФ.

К слову, на данный момент мы, к счастью, как раз и видим весьма сомнительную «массовость» протестов верующих МП против автокефалии (см. фото этих «массовых акций»). И дело, волне очевидно, вовсе не в отсутствии денег у Москвы для финансирования такого рода протестов, а в отсутствии желания у верующих принимать в них участие. И главная задача организаторов – создание картинки для росСМИ и кураторов из российских спецслужб.

Но неизвестно, на какие шаги Кремль через руководство УПЦ МП и свои спецслужбы пойдет завтра. Потому для нас крайне важным является нейтрализовать и ни под каким предлогом не поддаваться на провокации, идеологи которых сидят в РФ. Кровавая баня, а то и гражданская война на религиозной почве – это самый желанный сценарий для Кремля в контексте грядущего создания единой Украинской Православной Поместной Церкви (на что уже намекали представители и УПЦ МП, и РПЦ).

Свобода выбора церкви для украинцев останется навсегда. Но алгоритм действий по указке московских попов и ФСБ свободой выбора назвать невозможно.

Dmitry Tymchuk
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1744809732314341
__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 9.10.2018, 17:04   #288
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры находятся в собственности государства и были отданы в аренду Московскому патриархату на 50 лет, которую можно разорвать. Об этом сообщает глава департамента Минкульта по делам религий и национальностей Андрей Юраш.

«Лавры в государственной собственности. Такие объекты национального значения никому в собственность не передаются. Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ МП», — говорит он.

Чиновник отметил, что не суд, а именно правительство должно решать вопрос законности выполнения договора при возникновении прецедентов.

«Государство предоставило аренду и в прерогативах государственных органов решать его дальнейшую судьбу. То есть, если будет понятно, что при передаче лавры в аренду существовали нарушения, это может стать основанием для пересмотра договора. Этот вопрос в компетенции Кабинета министров», — рассказал Юраш.

В то же время, по его словам, с 2014 года около 120 общин Московского патриархата перешло или переходит в Киевский патриархат.

«Примерно треть из них сразу перешли в Киевский патриархат. В другой трети состоялся переход стихийным способом, когда большинство общества вопреки меньшинства встала на сторону УПЦ КП. Еще в трети продолжаются противостояния, когда в храмы не допускаются священники или осуществляются последовательные богослужения. С юридической точки зрения, позиция УПЦ МП выглядит абсурдной: она априори не хочет признавать право общин решать свою судьбу. Для них община — некая структурная единица, которая пожизненно, до второго пришествия, должна находиться в феодальном владении МП», — говорит он.

https://inforesist.org/kievo-pechers...osti-ukrainyi/


__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 10.10.2018, 19:33   #289
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
Как будут переходить приходы и лавры в автокефальную церковь

Меня часто спрашивают о том, что будет после Томоса с имуществом и храмами Московского патриархата в Украине. Этот вопрос действительно волнует многих, поэтому разберем его подробно. Начнем с того, что никакого имущества Московский патриархат на территории Украины не имеет. Об этом знают и в самой РПЦ. В письме Министру юстиции Украины патриарх Алексий II утверждал, что все церковное имущество принадлежит УПЦ (МП) и РПЦ не имеет на него (имущество) никаких претензий. Но и у УПЦ (МП) нет никакого имущества в Украине, хотя бы потому, что такой религиозной организации не существует. Официально в органах власти зарегистрирована «Киевская митрополия УПЦ», которая является религиозным центром.

Тут следует пояснить. Согласно украинской системе государственно-конфессиональных отношений вся Церковь не является юридическим лицом. Она представлена тысячами региональных общин, каждая из которых является самостоятельным субъектом с правовой точки зрения. Единственная связь, которая есть между этими юрлицами - это упоминание в уставных документах принадлежности к одной юрисдикции. Такая принадлежность означает каноническое и организационное подчинение религиозному центру - об этом говорит ст. 8 профильного Закона Украины. Иным способом общины не подчиняются центру. Т.е. вопросы финансов, имущества, земли - решаются общинами самостоятельно в соответствии с хозяйственным кодексом.

Что это значит? А то, что даже вопреки воле руководства церкви, ее центрального аппарата, никто не может помешать общине, при желании, сменить юрисдикцию, оставив за собой все имущество и землю. Поэтому разного рода угрозы российских и пророссийских спикеров относительно рейдерства, захвата храмов - не соответствуют действительности. Подобного рода заявления демонстрируют, что те, кто их озвучивает - совершенно не ориентируются в религиозных вопросах.
Как община может сменить юрисдикцию?

Часто возникает вопрос, как верующим поменять церковную юрисдикцию? Для начала нужно отыскать уставные документы религиозной организации, которая представляет общину. Если таковых нет, то отправить запрос в областную государственную администрацию с заявлением об утере. После получения документов их необходимо детально изучить. В частности на предмет того, кто имеет право созывать собрание, кто имеет право участвовать в собрании и каков порядок внесения изменений в сами документы. Для перехода в другую юрисдикцию достаточно поменять название, которое свидетельствует о принадлежности к той или иной конфессии, и исправить соответствующий пункт о подчинении религиозному центру.

Также следует уточнить, кто имеет право голоса и сколько необходимо голосов для утверждения изменений в уставных документах. Очень важно обратить внимание, как в документах прописана сама процедура внесения изменений. Если для утверждения изменений необходимо согласие представителя другого юридического лицп (епархии, или епархиального архиерея как ее руководителя), то такие документы противоречат законодательству. А именно ст. 8 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Если в уставных документах есть такая норма, то общине стоит подать заявление в областную государственную администрацию с прошением о признании данной нормы не действительной, поскольку она противоречит законодательству. Важно разрешить данную коллизию до созыва собрания и принятия решения о изменении юрисдикции, поскольку в противоположном случае получится, что изменения проголосовали в нарушение уставных документов и это даст возможность оппонентам оспорить данное решение в суде.

После этого можно проводить собрание, обсуждать вопрос перехода, ставить его на голосование и принимать по нему решение. Оформив протокол собрания и заверив все подписями участников, полный комплект документов следует подавать в областную государственную администрацию.

Часто встречается распространенная ошибка, когда большинству, которое хочет поменять юрисдикцию предлагают создать новую общину, зарегистрировав, таким образом, новое юридическое лицо. Это ошибочный путь, поскольку в таком случае новая община не получит в пользование ни имущество, ни землю, а все останется предыдущему юридическому лицу. Это несправедливо по отношению к тем, кто жертвовал деньги и строил церковь. Ведутся на такой коварный сценарий развития как правило люди, которые не знают всех тонкостей церковного и хозяйственного законодательства, а таких в регионах очень много.

А что же с лаврами?

Все вышеописанное касается приходских общин, т.е. храмов, в которые ходят верующие. Сложнее ситуация обстоит с монастырями. Поскольку они чаще всего основывались не группой верующих, как приходские общины, а религиозным центром. Поэтому, согласно уставных документов, именно религиозный центр имеет право принимать решение о переходе монастыря под другую юрисдикцию.

Однако больше всего вопросов сейчас касается Киево-Печерской и Почаевской лавр. Что будет с ними и будут ли они принадлежать новой церкви. Статус лавр в одном из своих интервью затронул патриарх Филарет, заявив, что новая церкви отдадут эти объекты.

В общем и целом логика в словах п. Филарета есть. Лавры не принадлежат ни Московскому патриархату, ни УПЦ (МП), ни даже соответствующим монастырям. Дело в том, что поскольку Лавры являются особо ценными памятниками культурного наследия, на них распространяется действие Закона Украины «О перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации». В этом перечне есть культовые сооружения и Почаевской и Киево-Печерской лавр. В 90-е годы лавры были коммунальной собственностью, но потом перешли в государственную. Правительствами Януковича и Азарова лавры были переданы в бесплатное пользование соответствующим религиозным организациям - монастырям УПЦ (МП) сроком на 49 лет.

Однако есть интересная деталь. В договоре о бесплатном пользовании религиозной организацией культовым сооружением, которое является государственной собственностью есть примечательный пункт № 14. Согласное которого договор может быть расторгнут, если имущество содержится в ненадлежащем состоянии.
СМИ неоднократное писали об уничтожении памятников культурного наследия на территории Киево-Печерской лавры. Также сомнительны, с точки зрения соответствующего законодательства, «реставрационные» работы, которые проходили в Почаевской лавре. Прежде всего я имею ввиду печально известную галерею, которая ведет со смотровой площадки в нижний храм, где находятся мощи свв. Иова и Амфилохия Почаевских. Стены галереи украшают современные росписи с российскими святыми.

В общем и целом, чтобы разрешить «проблему» лавр правительству достаточно...

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
Так чем же сегодня владеет в Украине Московский патриархат? На соответствующий запрос о собственности УПЦ МП в Украине в Фонде госимущества УНИАН сообщили, что вопросами религиозных организаций занимается Министерство культуры. В министерстве же отметили, что общее количество религиозных организаций церкви в единении с Московским патриархатом - 12675, из них центр – 1, управлений – 52, общин - 12348, монастырей - 211, братств – 28, миссий – 17, духовных учебных заведений - 18.
Всем этим Московский патриархат владеет, согласно закону «О свободе совести и религиозных организациях». Но владеет условно. Дело в том, что, в законе сказано, что религиозная организация, в частности, УПЦ МП, имеет право использовать для своих нужд строения и имущество, предоставляемые им на договорных началах государственными, общественными организациями или гражданами. Госуправление этим имуществом, относящимся к сфере охраны культурного наследия, ведает непосредтсвенно Кабмин, центральные органы исполнительной власти, областные, районные, городские и сельские советы.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/102935...atriarhat.html


__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 10.10.2018, 19:50   #290
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
Вот интересно - 1. Харьков и Томос

В сети ещё вчера были обнародованы два содержательных набора данных о Харькове. Из которых можно нарезать десяток новостей и сочинить пяток аналитик. Однако наши журналисты не ищут лёгких путей. Главные сайты города подробно освещают «перепись бобров» или кражу смарт-часов из магазина, ещё какие-то забавные мелочи. А материалы с цифрами и фактами как-то обходят стороной.

Первый набор (вчера о нём вкратце упомянул) – это результаты социсследования трёх компаний «Социально-политическая ситуация на Харьковщине: сентябрь 2018 г.» ( http://socis.kiev.ua/wp-content/uplo...018-%D1%80.pdf ). Данный опрос интересен количеством респондентов – почти 8 тыс. Что говорит о желании заказчиков получить информацию не только в целом по области, но и в разрезе мажоритарных округов, а также районов и основных городов.

Помимо рейтингов партий и потенциальных кандидатов в президенты, которые уже всех утомили, там содержится информация об отношении жителей региона к идее получения автокефалии для УППЦ. Что может быть актуальнее?

Так вот.

По состоянию на сентябрь за поместную церковь были 23,7% жителей области. Против – 46,6%. Не определились – 29,7%.

Хорошо это или плохо? Много или мало?

На мой взгляд, почти четверть людей, поддерживающих идею автокефалии – это ооочень много. Относительное большинство противников не должно вводить в заблуждение. По сути, ещё не созданная церковь сразу входит в число институтов с наибольшей поддержкой. Из всеукраинских институтов сопоставимыми цифрами могут похвастаться только армия и гвардия.

Появление нового, однозначно проукраинского института с такой лояльностью населения создаёт условия для постепенной нейтрализации обособленческих и нездоровой части пророссийских веяний. Со временем цифры поддержки будут неизбежно расти. При одном условии – если не будет идиотских позывов объединить верующих «к годовщине Октябрьской революции», плюс удастся нейтрализовать провокации (которые точно будут).

Ситуация для старта объединительных процессов не идеальная, но рабочая. В области отсутствует безоговорочный церковный авторитет, каким был, например, митрополит Никодим. Поэтому есть пространство для творческой конкуренции иерархов.

Очень многое в процессе объединения будет зависеть от местной власти. В этом плане также есть основания для сдержанного оптимизма. Согласно указанному опросу, наиболее популярным лидером в регионе является губернатор Юлия Светличная. Если брать отдельно область – там она вообще явный фаворит (46% поддержки).

Не вижу особого смысла дискутировать о конкретных процентах (кто хочет, может думать, что цифры завышены), тут важен факт: у власти есть достаточно популярный человек, который способен говорить с людьми. Поверьте, не во всех регионах есть такое преимущество.

Учитывая, что Геннадий Адольфович вряд ли будет публично лезть в церковные вопросы, а скорее останется в рамках позиции «на благо города и всех харьковчан», то областная власть может спокойно развернуть межконфессиональный диалог, создать оперативный штаб для нейтрализации провокаций и тихонечко катить эту задачу.

Желательно очень больно и предельно демонстративно дать по рукам участникам и организаторам первой же заварухи с храмами, кто бы ими не стал. Тогда всё будет хорошо.

Aleksey Kopytko
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 11.10.2018, 10:49   #291
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
Екзарх Вселенського патріарха, архієпископ Даниїл Памфілійський зі США, який перебував в Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві і разом зі своїм колегою звітує з цього питання на засіданні Синоду Константинопольського патріархату, висловив сподівання на позитивне рішення щодо надання томосу Україні.Він додав, що обговорення у Стамбулі триває, і припустив, що офіційне рішення може бути ухвалене до кінця дня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Доповідь пройшла чудово, ми провели зустріч із патріархом, а сьогодні зранку продовжуємо. Надіємося, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь була сприйнята чудово. Я думаю, всі були зацікавлені українським питанням, було багато питань і відповідей. Так що думаю, що буде щось позитивне. Буде ще продовження доповіді і обговорення. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати», – сказав архієпископ Даниїл.__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх
Старый 11.10.2018, 15:54   #292
lantyx


 
 
Регистрация: 2.02.2008
Адрес: Харків, моє місто...
Из: Ukraine
Сообщений: 68,448
 
По умолчанию
Як повідомляє відоме грецьке видання ORTHODOXIA.INFO, згідно з отриманою інформацією з власних джерел, Синод Вселенської патріархії прийняв рішення про відновлення канонічного статусу предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ. Як повідомляє ORTHODOXIA.INFO, обидва предстоятелі направили Вселенському патріарху свої прохання про апеляцію, які були прийняті, після чого було прийнято таке рішення.

Проте, грецьке видання зауважує, що деталі та умови такого кроку поки невідомі. Отже, будемо очікувати офіційного релізу з Фанару.
https://orthodoxia.info/news/breakin...ishop-makariy/


__________________
That's the problem with the Russians -- they lie.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=60036446&postcount=2498
Your first feeling, when you ended up there, was that you were in some kind of factory that turned lying, telling untruths, into an industrial assembly line.
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=62659209&postcount=93152
    Вверх

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Харьков Форум > Харьков > Новости

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нова "Стугна" стає на озброєння ЗСУ: влучає у ворожі танки на 5 км oxiumoron Новости 10 14.05.2015 07:55
На виїзді з Криму затримали російського військового Vasar- Новости 25 14.03.2014 21:10
Чи насправді спокуса зведення віртуальної української стіни плачу замінила прагнення до побудови сучасної української держави? Володимир Политика 12 5.07.2013 15:26
Ціна російського газу для України - всім каюк! Lexa62 Политика 50 26.11.2007 13:56


Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.


Харьков Форум Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.