Харьков Форум
  Харьков Форум > Харьков > Главный

Старый 10.06.2008, 18:06   #1
Irka


 
 
Регистрация: 17.09.2004
Адрес: Уши Саурона
Сообщений: 41,069
 
По умолчанию Как это понимать? (Баян?)

Как это понимать?
Это была утка? Или готовили к "приватизации" ?
Цитата:
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.07.2007 N 498

Про припинення діяльності
державного господарського об'єднання
"Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ"
Керуючись Господарським кодексом України ( 436-15 ), Законом
України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 )
Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність державного господарського об'єднання
"Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ" (код ЄДРПОУ 98032,
м. Судак, смт Новий Світ, вул. Шаляпіна, 1) шляхом його
ліквідації.
2. Затвердити комісію з ліквідації державного господарського
об'єднання "Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ" у складі
згідно з додатком.
3. Голові комісії Татарчуку Б.Ю.:
3.1. Провести інвентаризацію державного майна, яке
знаходиться на балансі державного господарського об'єднання
"Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ", та внести пропозиції
щодо подальшого його використання.
3.2. Подати Міністерству аграрної політики України на
затвердження ліквідаційний баланс та звіт про роботу комісії
з ліквідації, здати їх на зберігання в архів міністерства та
надати з органу державної статистики довідку про виключення з
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
державного господарського об'єднання "Виробниче аграрне об'єднання
"Новий Світ".
4. Департаменту економіки та управління державною власністю
(Дробот В.І.) в установленому порядку внести пропозиції щодо
звільнення Павленко Я.П. від виконання обов'язків генерального
директора державного господарського об'єднання "Виробниче аграрне
об'єднання "Новий Світ".
5. Департаменту розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.),
Департаменту фінансів (Зуб Г.І.), Департаменту економіки та
управління державною власністю врахувати зміни, пов'язані
з припиненням діяльності державного господарського об'єднання
"Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ", при розробці прогнозів
економічного і соціального розвитку, фінансових планів та внести
відповідні зміни до переліку державних підприємств і організацій,
що входять до сфери управління Мінагрополітики України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лузана Ю.Я.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток
до наказу
Мінагрополітики України
14.07.2007 N 498

СКЛАД
комісії з ліквідації
державного господарського об'єднання
"Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ"

Татарчук Б.Ю. - головний спеціаліст управління державного
майна Департаменту економіки та управління
державною власністю Мінагрополітики
України, голова комісії
Члени комісії:
Боярко Н.А. - головний спеціаліст відділу методології
обліку та звітності державних підприємств
Управління бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи
Мінагрополітики України
Ченуша С.А. - головний спеціаліст відділу садівництва,
виноградарства та хмелярства Департаменту
ринків рослинництва, садівництва,

виноградарства та виноробства
Мінагрополітики України
Павленко Я.П. - в.о. генерального директора державного
господарського об'єднання "Виробниче
аграрне об'єднання "Новий Світ"
Булатова К.Б. - головний бухгалтер державного підприємства
"ЗШВ "Новий Світ"
Заступник директора
Департаменту економіки
та управління
державною власністю М.О.Венглінський
(Наказ, Склад колегіального органу (v0498555-07)
Мінагрополітики України від 14.07.2007 № 498
Про припинення діяльності державного господарського об'єднання "Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ"
Редакція з 14.07.2007)

----------- Translated text -------------------
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
П Р И К А З
14.07.2007 N 498

О прекращении деятельности
государственного хозяйственного объединения
"Производственное аграрное объединение "Новый Свет"
Руководствуясь Хозяйственным кодексом Украины ( 436-15 ), Законом
Украины "Об управлении объектами государственной
собственности" ( 185-16 )
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Прекратить деятельность государственного хозяйственного
объединения
"Производственное аграрное объединение "Новый Свет" (код ЕДРПОУ 98032
г. Судак, смт Новый Свет, ул. Шаляпина, 1) путем его
ликвидации.
2. Утверждать комиссию по ликвидации государственного хозяйственного
объединение "Производственное аграрное объединение "Новый
Свет" в составе
согласно с дополнением.
3. Главе комиссии Татарчуку Б.Ю.:
3.1. Произвести инвентаризацию государственного имущества, которое
находится на балансе государственного хозяйственного объединения
"Производственное аграрное объединение "Новый Свет", и внести
предложения
относительно последующего его использования.
3.2. Подать Министерству аграрной политики Украины на
утверждение ликвидационный баланс и отчет о работе комиссии
из ликвидации, сдать их на хранение вархив министерства и
предоставить из органа государственной статистики справку об
исключении из
Единственного государственного реестра предприятий и
организаций Украины
государственного хозяйственного объединения "Производственное
аграрное объединение
"Новый Свет".
4. Департаменту экономики и управления государственной собственностью
(Дробот )В.І. в установленном порядке внести предложения относительно
освобождение Павленко Я.П. от выполнения обязанностей генерального
директора государственного хозяйственного объединения
"Производственное аграрное
объединение "Новый Свет".
5. Департаменту развития аграрного рынка (Розгон )А.В.
Департаменту финансов (Зуб Г.І.), Департамента экономики и
управление государственной собственностью учесть изменения, связанные
с прекращением деятельности государственного хозяйственного
объединения
"Производственное аграрное объединение "Новый Свет", при
разработке прогнозов
экономического и социального развития, финансовых планов и внести
соответствующие изменения к перечню государственных
предприятий и организациям
что входят в сферу управления МинагрополитикиУкраины.
6. Контроль за выполнением приказа положить на заместителя
Министра Лузана Ю.Я.
Министр Ю.Ф.Мельник

Дополнение
до приказа
Минагрополитики Украины
14.07.2007 N 498

СОСТАВ
комиссии по ликвидации
государственного хозяйственного объединения
"Производственное аграрное объединение
"Новый Свет"

Татарчук Б.Ю. - главный специалист управления
государственного имущества Департамента экономики и управления
государственной собственностью Минагрополитики
Украины, глава комиссии
Члены комиссии:
Боярко Н.А. - главный специалист отдела методологии
учету и отчетности государственных предприятий
Управление бухгалтерского учета
отчетности и ревизионной работы
Минагрополитики Украины
Ченуша С.А. - главный специалист отдела
садоводства, виноградарства и хмелеводства Департамента
рынков растениеводства, садоводства

виноградарства и виноделие
Минагрополитики Украины
Павленко Я.П. - и.о. генерального директора государственного
хозяйственного объединения "Производственное
аграрное объединение "Новый Свет"
Булатова К.Б. - главный бухгалтер государственного предприятия
"ЗШВ "Новый Свет"
Заместитель директора
Департаменту экономики
но управление
государственной собственностью М.О.Венглінський
(Приказ, Состав коллегиального органа (v0498555-07)
Минагрополитики Украины от 14.07.2007 № 498
О прекращении деятельности государственного хозяйственного объединения "Производственное аграрное
объединение "Новый Свет"
Редакция с 14.07.2007)


__________________
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров. Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру гетрой выдре морду - ядра в вёдра, выдру в тундру.
    Вверх
Старый 10.06.2008, 18:22   #2
Awapuhi


 
 
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Awa'awapuhi Valley, Hawaii
Сообщений: 10,882
 
По умолчанию
и при чем тут Міністерство охорони здоров'я? - к ликвидации "Нового света"
Цитата:
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.07.2007 N 498
Ира, ты где это вырыла?

база Лиги ничего такого не находит.


__________________
Woo-Hoo!(с)
    Вверх
Старый 11.06.2008, 10:47   #3
Jemba-Jemba


 
 
Регистрация: 25.06.2007
Адрес: УКРАЇНА
Сообщений: 8,019
 
По умолчанию
Надо эту тему еще раз прочитать вечером. Чуть не заснул


__________________
Было бы величайшей ошибкой думать... (с) В.И. Ленин
    Вверх
Старый 11.06.2008, 13:44   #4
-SEA-


 
Регистрация: 20.07.2005
Адрес: Салтовка
Сообщений: 3,646
 
По умолчанию
Да кто-то хочет недорого купить, всего то делов


__________________
Нету лучше каратэ, чем за поясом ТТ.
    Вверх
Старый 11.06.2008, 14:05   #5
Slash


 
 
Регистрация: 28.04.2004
Адрес: Kharkiv
Сообщений: 12,419
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Irka
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.07.2007 N 498

...

Додаток
до наказу
Мінагрополітики України
14.07.2007 N 498
сравни выделенное
поиск по http://rada.gov.ua тоже ничего похожего не находит
похоже на чью-то шутку ...


__________________
Это очень просто - Ножницы режут бумагу, бумага накрывает камень, камень давит ящерицу, ящерица травит Спока, Спок ломает ножницы, ножницы отрезают голову ящерице, ящерица ест бумагу, бумага ложится под Спока, Спок испаряет камень, и, как обычно, камень разбивает ножницы. (c) Шелдон Купер.
    Вверх
Старый 11.06.2008, 14:55   #6
Awapuhi


 
 
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Awa'awapuhi Valley, Hawaii
Сообщений: 10,882
 
По умолчанию
казала-мазала,короче...
***
не стОит принимать на веру все,что валяется в инете...

для проверки сайт Рады рулит.
либо система Лига-Закон.


__________________
Woo-Hoo!(с)
    Вверх
Старый 11.06.2008, 14:58   #7
domask


 
 
Регистрация: 30.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,224
 
По умолчанию
http://www.lawua.info/jurdata/dir114/dk114756.htm
нашел


__________________
Ну и форум у нас! То обворовывают, то обзывают! А еще боремся за звание форума высокой культуры быта!
    Вверх

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Харьков Форум > Харьков > Главный

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +2, время: 00:04.


Харьков Форум Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.