Харьков Форум
  Харьков Форум > Харьков > Политика

Старый 16.08.2012, 16:26   #1
<Polska*>

 
Регистрация: 17.09.2011
Сообщений: 220
 
По умолчанию Восстановление гражданства Польшы для жителей Западной Украины

В Польше с 15 августа 2012 применяется новый закон о гражданстве. Новый закон позволяет восстановить гражданство людей, которые потеряли их например от политических соображений.

Цитата:
INFORMACJA

w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego

Z dniem 15 maja 2012 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 02.04.2009 r. o obywatelstwie polskim (DZ. U. z 2012r., poz. 161), dotyczące przywrócenia obywatelstwa polskiego.

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, może złożyć cudzoziemiec, który spełnia warunki przewidziane nową ustawą o obywatelstwie polskim, w szczególności:

*
1. w przeszłości posiadał obywatelstwo polskie oraz
*
2. utracił je przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie wymienionych w ustawie przepisów.

Wnioskodawca zamieszkały za granicą, składa wniosek na formularzu, za pośrednictwem konsula właściwego dla miejsca zamieszkania, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister przywraca obywatelstwo polskie w drodze decyzji.

We wniosku podaje się:

1.
dane cudzoziemca,
2.
adres zamieszkania,
3.
oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty,
4.
adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium RP przed utratą obywatelstwa polskiego,
5.
życiorys.

Wymagane załączniki do wniosku:

1.
dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
2.
dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły,
3.
posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego,
4.
fotografię osoby objętej wnioskiem,
5.
wskazanie pełnomocnika do doręczeń w Polsce (osobę uprawnioną do odbioru korespondencji).

Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi:

1.
który w okresie od 01.09.1939 r. do 08.05.1945 r. dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników,
2.
który przyjął w tym okresie urząd publiczny w służbie tych państw,
3.
który działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka,
4.
jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pozostałe przepisy nowej ustawy o obywatelstwie polskim (poza wyżej wymienionymi i art. 65, które wchodzą w życie 15.05.2012), wchodzą w życie z dniem 15.08.2012.
http://www.lwowkg.polemb.net/?document=418


    Вверх

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Харьков Форум > Харьков > Политика

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.


Харьков Форум Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.