Перейти на 'Главную страницу'   
Вернуться   Харьков Форум > Харьков > Главный

Главный : Главный Харьковский форум

Результаты опроса: есть ли смысл?
да, мне где-то когда-топомогло/пригодилось 2 6.90%
буйня это все. 20 68.97%
хз че это, у меня такой картонки нет 7 24.14%
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.06.2013, 13:23   #1
bibip
  
 
Аватар для bibip
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: Страна Лимония
Сообщений: 33,535
Записей в дневнике: 61
 
у каждого гражданина по идее имеется "свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

есть ли в нём смысл? Где кому пригодилось, может где бесплатно вылечили, и все такое.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ від 21.07.2011 р.

Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та порядок його видачі

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

На сьогоднішній день діють такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:

• пенсійне страхування;

• страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

• страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

• страхування на випадок безробіття.

Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, одержують свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів загальнообов'язкового державного соціального страхування документом суворої звітності, що підтверджує право застрахованої особи на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Так, страхове свідоцтво видається кожній особі, яка підлягає будь-якому виду загальнообов'язкового державного соціального страхування, на підставі анкети застрахованої особи після обов'язкової реєстрації цієї особи в органах Пенсійного фонду.

Анкета застрахованої особи заповнюється цією особою відповідно до наданого роботодавцем (страхувальником) зразка, підписується нею, протягом двох тижнів перевіряється, засвідчується підписом роботодавця і печаткою та подається ним до органу Пенсійного фонду, де його зареєстровано як платника страхових внесків.

При цьому, особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), особи, які добровільно сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також громадяни України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, де вони перебувають, подають анкету до органів Пенсійного фонду за постійним місцем проживання самостійно одночасно з реєстрацією в ньому як платники страхових внесків.

Реєстрація застрахованих осіб, персоніфікований облік відомостей про них та оформлення страхових свідоцтв здійснюється органами Пенсійного фонду.

Щодо осіб, які на час початку реєстрації не працюють, але раніше працювали та сплачували збори на обов'язкове державне пенсійне страхування і обов'язкове соціальне страхування, такі особи проходять реєстрацію та одержують страхове свідоцтво в органах Пенсійного фонду за місцем проживання.

З дня одержання органом Пенсійного фонду анкети, цей орган протягом трьох тижнів оформляє страхове свідоцтво застрахованої особи або, у разі необхідності внесення уточнень до відомостей про неї, надсилає через страхувальника застрахованій особі (особам, які забезпечують себе роботою самостійно, добровільно сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також громадянам України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, де вони перебувають, безпосередньо) відповідний запит за формою, встановленою Пенсійним фондом. Застрахована особа не пізніше ніж через тиждень з дня одержання цього запиту уточнює в ньому відомості про себе (у разі необхідності підтверджує їх документально), підписує його і через страхувальника повертає запит відповідному органу Пенсійного фонду (особи, які забезпечують себе роботою самостійно, добровільно сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також громадяни України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, де вони перебувають, особисто).

Після чого, страхове свідоцтво заповнюється уповноваженою посадовою особою органу Пенсійного фонду, засвідчується підписом керівника цього органу або його заступника і печаткою.

При цьому, слід зазначити, що виправлення у тексті страхового свідоцтва не допускаються, а номер страхового свідоцтва повинен збігатися з реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Страхове свідоцтво має містити такі відомості про застраховану особу:

• прізвище, ім'я та по батькові;

• дата і місце (країна, область, район, населений пункт) народження;

• стать.

Після цього, оформлене органом Пенсійного фонду страхове свідоцтво разом із супровідною відомістю, форма якої встановлюється Пенсійним фондом, надсилається відповідному страхувальнику, який протягом тижня з дня одержання страхового свідоцтва зобов'язаний видати його застрахованій особі під розписку у супровідній відомості.

Водночас, застраховані особи, які забезпечують себе роботою самостійно, добровільно сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також громадяни України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, де вони перебувають, одержують страхові свідоцтва після пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, безпосередньо в органах Пенсійного фонду під розписку.

Слід зазначити, що у разі наявності в тексті страхового свідоцтва помилок, застрахована особа через страхувальника (особи, які забезпечують себе роботою самостійно, добровільно сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також громадяни України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, де вони перебувають, особисто) одержує в органі Пенсійного фонду лист виправлення за встановленою Пенсійним фондом формою, який з уточненими даними у тижневий термін повертає органу Пенсійного фонду.

Якщо страхувальник не має можливості видати застрахованій особі страхове свідоцтво у зв'язку з її відрядженням, хворобою чи з інших причин, він сам перевіряє текст страхового свідоцтва, уточнює дані та повертає органу Пенсійного фонду завірений лист виправлення.

На підставі листів виправлень орган Пенсійного фонду протягом двох тижнів оформляє за тим же номером нові страхові свідоцтва та передає їх страхувальнику для видачі застрахованим особам або видає страхове свідоцтво застрахованій особі безпосередньо.

Заповнені та засвідчені страхувальником супровідні відомості та у разі необхідності - листи виправлень, а також страхові свідоцтва, не видані застрахованим особам через їх звільнення, повертаються органу Пенсійного фонду. Повернені страхові свідоцтва видаються застрахованій особі безпосередньо органом Пенсійного фонду після її звернення.

Варто пам'ятати, що у разі, зміни відомостей, що включаються до страхового свідоцтва, застрахована особа у місячний термін з дня настання змін зобов'язана через страхувальника подати органу Пенсійного фонду заяву про обмін страхового свідоцтва разом з копіями документів, що підтверджують ці зміни.

При цьому, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, добровільно сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також громадяни України, які працюють за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, де вони перебувають, безпосередньо подають до органу Пенсійного фонду заяву про обмін страхового свідоцтва разом з копіями документів, що підтверджують ці зміни.

В таких випадках, на підставі поданих документів орган Пенсійного фонду протягом двох тижнів видає нове страхове свідоцтво за тим же номером.

У разі втрати або пошкодження страхового свідоцтва застрахованій особі видається його дублікат на підставі раніше поданих документів та особистої заяви застрахованої особи, де пояснюються обставини втрати або пошкодження.

При цьому, видача дублікатів страхового свідоцтва здійснюється у тому ж порядку, що й видача страхових свідоцтв.

Разом з цим, у лівому верхньому кутку страхового свідоцтва ставиться штамп або робиться чорним чорнилом напис "дублікат".

Слід зазначити, що страхове свідоцтво та його дублікати видаються безкоштовно, а бланки страхового свідоцтва розповсюджуються централізовано Пенсійним фондом.

Страхове свідоцтво зберігається у застрахованої особи та дійсне тільки у разі пред'явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.Провідний спеціаліст відділу з питань
соціального захисту Управління
соціального, трудового та гуманітарного
законодавства Департаменту
конституційного, адміністративного та
соціального законодавства


В. В. Міненко


__________________
...ходишь тут такой весь из мяса и думаешь что дофига разумный, а у самого тараканы в голове живут и формируют личность...

Последний раз редактировалось bibip; 18.06.2013 в 16:36.
bibip на форуме   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:26   #2
СказочКа
  
 
Аватар для СказочКа
 
Регистрация: 19.02.2009
Адрес: Харьков
Сообщений: 10,510
 
Отец лежал в больнице по страховке.
Не стану описывать все нюансы, много букв будет, скажу одно - лучше бы той страховки не было. Пользы не принесла, только вред.


__________________
Подпись нарушала правила форума (пункт 24).
СказочКа вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:29   #3
Margulies
Неактивен
 
Аватар для Margulies
 
Регистрация: 10.06.2013
Сообщений: 342
 
Цитата:
Сообщение от bibip Посмотреть сообщение
у каждого гражданина по идее имеется "свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Первый раз про такую херь слышу.


Margulies вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:31   #4
korolevamihei
Неактивен
 
Регистрация: 27.02.2013
Адрес: rhsv
Сообщений: 98
 
По страховке платили насчет державного не знаю


korolevamihei вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:33   #5
shand
Козырный
 
Регистрация: 28.06.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 17,548
 
есть такая карточка. лежит среди документов. какой толк от нее - хз


shand вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:35   #6
Галина..
  
 
Регистрация: 2.12.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 665
 
Никакого, у нас нет обязательного гос. медицинского страхования.


Галина.. вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:37   #7
Bishoujo
  
 
Аватар для Bishoujo
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: アニメ
Сообщений: 17,570
  MSN Google Talk Google Plus Facebook Twitter
А хоть кто-нибудь платил регулярные взносы за эту страховку?


__________________
美少女 可愛い

Bishoujo вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:37   #8
Bishoujo
  
 
Аватар для Bishoujo
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: アニメ
Сообщений: 17,570
  MSN Google Talk Google Plus Facebook Twitter
Цитата:
Сообщение от Галина.. Посмотреть сообщение
Никакого, у нас нет обязательного гос. медицинского страхования.
Так это и не медицинское. Это социальное страхование.


__________________
美少女 可愛い

Bishoujo вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:39   #9
Snegyrochka
  
 
Аватар для Snegyrochka
 
Регистрация: 31.07.2008
Адрес: Лапландия
Сообщений: 4,450
 
Есть. Не юзаю.
Может она как-то работает магическим образом с ящика моего письменного стола.


__________________
Правильно натасканная совесть никогда не грызёт своего хозяина©
Snegyrochka вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:40   #10
coins717
  
 
Аватар для coins717
 
Регистрация: 29.06.2011
Адрес: мывсеотсюда
Сообщений: 18,142
 
у вас есть карточки у депутатов есть медицина


__________________
Жизнь подобна монете, можно потратить её как угодно, но только один раз
coins717 вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 13:55   #11
саХЕР
Неактивен
 
Аватар для саХЕР
 
Регистрация: 26.04.2013
Адрес: Харьков
Сообщений: 490
 
Цитата:
Сообщение от coins717 Посмотреть сообщение
у вас есть карточки у депутатов есть медицина
не раскрывай секреты работы нашей госструктуры!


саХЕР вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 14:03   #12
coins717
  
 
Аватар для coins717
 
Регистрация: 29.06.2011
Адрес: мывсеотсюда
Сообщений: 18,142
 


__________________
Жизнь подобна монете, можно потратить её как угодно, но только один раз
coins717 вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 14:09   #13
Пушистик
  
 
Аватар для Пушистик
 
Регистрация: 25.02.2008
Сообщений: 91
 
мне тоже интересно нафик она нужна, мне сейчас на работе такую оформляют...


__________________
Пушистик вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 14:19   #14
Stank
  
 
Аватар для Stank
 
Регистрация: 5.04.2011
Адрес: 54МБр/РР
Сообщений: 17,385
Записей в дневнике: 5
 
Ну у меня специфические потребности в медицине...
В основном отравление с/х ядами. Что совсем не предусмотрено этой страховкой.


__________________
Оказывается, все мои проблемы - от отсутствия веры. Я просто каждый раз не верю, что люди могут быть такими тварями, а они хуяк - и могут.
Stank вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 16:34   #15
bibip
  
Автор темы
 
Аватар для bibip
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: Страна Лимония
Сообщений: 33,535
Записей в дневнике: 61
 
Цитата:
Сообщение от Bishoujo Посмотреть сообщение
А хоть кто-нибудь платил регулярные взносы за эту страховку?
есали работаешь официально, на нее автоматом списывают. Хоть ты ЧП, хоть в гос. секторе работаешь

Цитата:
Сообщение от Пушистик Посмотреть сообщение
мне тоже интересно нафик она нужна, мне сейчас на работе такую оформляют...
так вот и я не пойму, нах она нужна. А тошо те ее оформляют, так ты ее только года через 3 года получишь. Ко мне шла лет 5


__________________
...ходишь тут такой весь из мяса и думаешь что дофига разумный, а у самого тараканы в голове живут и формируют личность...
bibip на форуме   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 16:34   #16
medvedjo
  
 
Аватар для medvedjo
 
Регистрация: 7.08.2009
Адрес: Довжик
Сообщений: 9,232
 
Цитата:
Сообщение от bibip Посмотреть сообщение
есть ли в нём смысл?
В уркаине нет смысла.


__________________
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» Йозеф Геббельс
medvedjo вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 16:36   #17
bibip
  
Автор темы
 
Аватар для bibip
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: Страна Лимония
Сообщений: 33,535
Записей в дневнике: 61
 
судя по популярности темы, дохуя кому помогло

а сама картонка - тупое просирание бабла и человеческих ресурсов. Люди работают, бумажки рисуют, а по сути бюрократия с нулевым КПД. Гос. программа, которая нах никому не всралась


__________________
...ходишь тут такой весь из мяса и думаешь что дофига разумный, а у самого тараканы в голове живут и формируют личность...
bibip на форуме   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 16:38   #18
Галина..
  
 
Регистрация: 2.12.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 665
 
Цитата:
Сообщение от sergiy85 Посмотреть сообщение
'эта карточка у тех кто работал на гос предприятии
нет, положнео офыормлять всеим работающим


Галина.. вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 16:45   #19
Boobs
  
 
Аватар для Boobs
 
Регистрация: 26.04.2006
Адрес: здешние
Сообщений: 8,739
 
тоже лежит дома эта хрень неведомого назначения.


Boobs вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Старый 18.06.2013, 16:50   #20
Галина..
  
 
Регистрация: 2.12.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 665
 
Цитата:
Сообщение от Bishoujo Посмотреть сообщение
Так это и не медицинское. Это социальное страхование.
Конечно социальная, но у нас собирались вводить обязательное мед. страхование и необходимость этих карточек обясняли тем, что мы сможем получать мед. помощь в гос. лечебных заведениях бесплатно по всей Украине, во всех остальных страх. случаях без неё прекрасно обходятся.


Галина.. вне форума   Ответить с цитированием   Вверх
Ответ


Данный сайт и администрация не несёт ответственность за действие третьих лиц, а именно за сообщения оставленные пользователями сайта.
Мы не гарантируем таких же результатов, какие отображены в сообщениях наших пользователей.Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.

RSS 0.91
RSS 2.0
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Google Analytics